Conny Öhman

Kansliråd

Conny Öhman är född 1973. Jur.kand. 1999. Han har bl.a. arbetat som jurist vid Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Numera är han kansliråd i Näringsdepartementet, Rättssekretariatet. Conny kommentterar Skogsvårdslagen (1979:429).