Christina Moëll

Universitetslektor

Christina Moëll är född 1950. Jur.kand. 1981. Jur.dr 1997. Kammarrättsfiskal 1985-1987. Numera är hon professor i finansrätt vid juridiska fakulteten i Lund.