Charlotte Lönnheim

Charlotte Lönnheim är född 1967. Jur.kand. 1993 vid Uppsala universitet. LL.M i EG-rätt vid universitetet i Essex, England, 1994. Numera arbetar hon som kansliråd i Socialdepartementet. Hon har bl.a. tidigare tjänstgjort i Justitiedepartementet och Statsrådsberedningen. Hon har också varit sekreterare i Utredningen om vissa alkoholfrågor och tjänstgjort som adjungerad ledamot i kammarrätten i Stockholm.