Charlotta Zetterberg

Professor, Uppsala universitet

Charlotta Zetterberg, född 1960, är professor i miljörätt och arbetar som forskare och lärare vid Uppsala universitet. Charlotta är medförfattare till boken Den svenska miljörätten och hon kommenterar 9 kap. och 14 kap. miljöbalken i Lexino. 

Vid sidan av kursansvar och olika administrativa uppdrag bedriver hon forskning på områden av betydelse för de miljöpolitiska målen om ett rikt växt- och djurliv samt giftfri miljö däribland rättsregler om genteknikanvändning inom växt- och djurförädlingen, om riskbedömningar och kemikaliehantering samt frihandel.