Cecilia Skjöldebrand

Kansliråd

Cecilia Skjöldebrand är född 1970. Jur.kand. 1994. Kammarrättsassessor 2000. Numera är hon ämnesråd i Försvarsdepartementet.