Cecilia Magnusson Sjöberg

Professor, Jur. dr.

Cecilia Magnusson Sjöberg blev jur. dr 1992 och professor 2001. Utöver att vara ämnesföreståndare för rättsinformatik vid Stockholms universitet har hon ansvarat för utbildning i it-rätt vid flera olika lärosäten, bl.a. vid King's College, London. Hon har varit innehavare av Kungl. Vetenskapsakademiens särskilda forskartjänst i rättsvetenskap.

Cecilia har också medverkat i och varit ansvarig för flera olika statliga utredningar om legala aspekter på samhällets digitalisering. För närvarande ingår hon bl.a. i olika EU-projekt inom rättsinformatikens område.

Cecilia kommenterar, tillsammans med medförfattare i Karnov och Lexino, EU:s Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).