Cecilia Gylling Lindkvist

Chef för rättsenheten, Migrationsverket

Cecilia Gylling Lindkvist är född 1952. Jur. kand. 1976. Hon har efter notariemeritering i allmän domstol genomgått domarutbildning vid Kammarrätten i Stockholm. Därefter har hon tjänstgjort som rättssakkunnig i Socialdepartementet, regeringsrättssekreterare, rådman i Länsrätten i Stockholms län, ordförande i Utlänningsnämnden, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Stockholm och chef för Migrationsverkets rättsenhet.