Cecilia Gylling Lindkvist

Chef för rättsenheten, Migrationsverket

Cecilia Gylling Lindkvist är född 1952. Jur. kand. 1976. Hon har varit rättssakkunnig i Socialdepartementet, regeringsrättssekreterare, rådman i Länsrätten i Stockholms län, ordförande i Utlänningsnämnden, kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm och chef för rättsenheten, Migrationsverket.