Catharina Adlercreutz

Kansliråd i Kulturdepartementet

Catharina Adlercreutz är född 1977. Jur. kand. 2003. Assessor i Svea hovrätt 2012. Hon har varit rättssakkunnig och är numera kansliråd i Kulturdepartementet. Hon kommenterar arkivlagen, lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt och lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning i Karnov.