Catarina Af Sandeberg

Jur.dr

Catarina af Sandeberg är född 1952 och har tidigare arbetat på bank och advokatbyrå samt vid juridiska fakulteten Stockholms universitet. Jur.dr 2001. Fram till 2008 förestod hon kurserna i associationsrätt, företagsekonomi, börsrätt, bolagsstyrning och affärsjuridik. Hon har på Justitiedepartements uppdrag utrett frågan om jämn könsfördelning i bolagsstyrelser samt varit sakkunnig i Prospektutredningen. Numera är hon verksam som skiljeman, ledamot av styrelser, nämnder och kommittéer samt med juridiskt författarskap.