Carl Wetter

Advokat och delägare

Carl Wetter är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge. Övergripande ansvarig för Vinges specialistgrupp för EU & konkurrensrätt. Tidigare ansvarig för Vinges specialistgrupp i Bryssel respektive Stockholm.