Meriter: Specialiserad på associationsrätt. Regeringens särskilde utredare angående förenklingar i aktiebolagslagen för små och medelstora bolag. Ordförande forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt, Stockholm Centre for Commercial Law.

Nuvarande befattning: Advokat och partner Baker & McKenzie Advokatbyrå i Stockholm. Jur. dr. och adj. professor i associationsrätt vid Uppsala universitet.