Carl-Henrik Ehrenkrona

Carl-Henrik Ehrenkrona är född 1947. Jur.kand. 1974. Hovrättsassessor 1986. Har varit rättssakkunnig och departementsråd i Utrikesdepartementet och regeringens ombud i mål mot Sverige inför Europadomstolen i Strasbourg. 1998-2001 var han hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt, ordförande i Utlänningsnämnden (2001-2002), rättschef i Utrikesdepartementet (2002-2010) och var 2010-2014 ambassadör och chef för Sveriges ständiga representation vid Europarådet.