Carl-Gustav Fernlund

Carl Gustav Fernlund är född 1950. Jur.kand. 1975. Han har varit föredragande i riksdagens konstitutionsutskott, ekonomiskt råd vid den svenska representationen vid EU, departementsråd och finansråd i Finansdepartementet samt regeringsråd. Numera är han kammarrättspresident.