Carin Lewini

Rådman

Carin Lewini är född 1980. Jur. kand. 2005 och hovrättsassessor 2011. Hon har varit rättssakkunnig på kulturdepartementet och är numera rådman i Skellefteå tingsrätt.