Britta Ahnmé Kågerman

Ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden

Britta Ahnmé Kågerman är född 1952. Jur.kand. 1978. Assessor i Svea hovrätt, rättssakkunnig i Statsrådsberedningen och Justitiedepartementet samt departementsråd och chef för Konsumentenheten. Numera är hon ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden.