Bob Nilsson Hjorth

Hovrättsråd

Bob Nilsson Hjorth är född 1961. Jur.kand. 1987. Hovrättsassessor 1993. Han har haft ett flertal utredningsuppdrag, bl.a. som sekreterare i Bostadsrättsutredningen och särskild utredare i Hyreslagsutredningen. Han har varit hyresråd och är numera hovrättsråd, tillika vice ordförande, i Hovrätten över Skåne och Blekinge.