Björn Westberg

Professor, Dr. of Law

Björn Westberg jur.dr och civilekonom, är professor i finansrätt vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Har även erfarenhet av ledande roller i näringslivet och hartjänstgjort som domare vid Kammarrätten i Jönköping. På internationell nivå har Björn bl.a. varit verksam vid OECD i Paris och ledamot av EU:s High Level Expert Group on Taxation of the Digital Economy och sedan 1 oktober 2016 ledamot av EU-kommissionens VAT Expert Group.