Birgitta Pettersson

Skattedirektör

Birgitta Pettersson är född 1957. Jur.kand. 1986. Hon har varit assessor i Kammarrätten i Stockholm (1993), rättssakkunnig i Finansdepartementet (1993-2000), chefsjurist på Statistiska centralbyrån (2001-2006) och skattedirektör vid Skatteverket (2006-2011), lagman vid Kammarrätten i Göteborg (2011-2015). Numera är hon chef för skatterättsnämndens och forskarskattenämndens kansli.