Bill W. Dufwa

Professor

Bill W. Dufwa är född 1937. Jur.kand. 1962. Jur.dr. Han har varit ordinarie universitetslektor i handelsrätt (1972), tf. professor i civilrätt (1975-1983) och tf. professor i försäkringsrätt (1990-1993). Sedan 1993 är han av regeringen utnämnd professor i försäkringsrätt vid Stockholms universitet, numera emeritus.