Bertil Bengtsson

F.d. justitieråd och professor

Bertil Bengtsson är född 1926. Fil.kand. 1946. Jur.kand. 1950. Jur.dr 1960. Han har haft ett flertal lagstiftningsuppdrag samt varit professor i civilrätt vid Stockholms universitet och Uppsala universitet samt justitieråd. Numera är han gästprofessor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.