Bengt Domeij

Professor

Expertområde i Karnov avtalsmallar: Licensavtal Nuvarande befattning Bengt Domeij är professor i civilrätt på Uppsala universitet och examinator vid den årliga auktorisationen av svenska patentombud. Bengt sitter också i styrelsen för Svenska föreningen för immaterialrätt. Han har skrivit ett flertal böcker inom immaterialrätt, främst inom områdena patent, licenser och företagshemligheter.

I boken Patentavtalsrätt behandlar Domeij olika former av samarbeten kring patenterade uppfinningar, främst licensavtal. Några av de ämnen som särskilt behandlas i boken är samägda uppfinningar, licensupplåtelsen, villkor om royalty, patentets ogiltighet, obestånd hos någon av parterna samt konkurrensrättens betydelse vid licensiering.