Axel Holmgren

Doktorand i straffrätt

Axel Holmgren är född 1979 och är verksam som doktorand i straffrätt vid Stockholms universitet. Axel är en av författarna till kommentaren till brottsbalken och föreläser på kursen Påföljdssystemet.