Åsa Arffman

Bankjurist

Åsa Arffman är född 1963. Jur.kand. 1991. Kammarrättsassessor (Sundsvall) 1996, Revisorsnämnden, kammarrättsassessor (1996-2000), Finansinspektionen, bl.a. enhetschef Rättsavd. (2000-2008), Svenska Bankföreningen, bankjurist (2008-).