Annika Rembe är jur.kand. och författare till ett flertal vardagsjuridiska handböcker. Hon har tidigare medverkat som författare och redaktör vid framställningen av uppslagsverk inom områdena juridik och ekonomi.