Annica Axén Linderl

Kansliråd

Annica Axén Linderl är född 1968. Jur.kand. 1992. Hon har bl.a. varit biträdande jurist hos Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt AB, verksam vid skatteförvaltningen och skattekonsult hos Ernst & Young AB. Numera är hon ämnesråd i Finansdepartementet och huvudman för skatteförfarandefrågor.