Annette Norman

Ämnesråd

Annette Norman är född 1960. Jur. kand. 1990. Kammarrättsfiskal 1995. Hon har varit ämnessakkunnig i Socialdepartementet samt arbetat som jurist på Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Annette har varit expert i utredningen om säkerhetsskyddslagen och utredningssekreterare i utredningen om genomförande av NIS-direktivet samt utredningssekreterare/expert i utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor. Nu är hon ämnesråd och huvudman för informationssäkerhetsfrågor på Justitiedepartementet.