Annelie Sjöberg

Rådman

Annelie Sjöberg är född 1964. Jur. kand. 1990. Kammarrättsassessor 1998. Hon har bl.a. varit sekreterare i Utredningen om vissa företagsskattefrågor, regeringsrättssekreterare och rättssakkunnig i Finansdepartementet. Numera är hon rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.