Anne Kuttenkeuler

Hovrättsrådet

Anne Kuttenkeuler är född 1964. Jur.kand. 1989. Hon har tidigare varit rättssakkunnig i Finansdepartementet och rättssakkunnig och kansliråd i Justitiedepartementet. Numera är hon hovrättsråd i Svea hovrätt.