Anne Kuttenkeuler

Hovrättsråd och vice ordförande i Svea Hovrätt

Anne Kuttenkeuler är född 1964. Jur. kand. 1989. Anne är hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt och har varit domare i hovrätten sedan 2007. Vid sidan om det är hon även verksam som avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och har genom detta en bred erfarenhet av tvister med konsumenträttslig anknytning.

Hon har också haft uppdrag som särskild utredare för regeringen när det gäller familjerättslig och konsumenträttslig lagstiftning. Hon har tidigare bland annat varit kansliråd vid Justitiedepartementet där hon arbetade med lagstiftning på det civilrättsliga området.

Anne kommenterar Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaleri Karnov.