Anne Kuttenkeuler

Hovrättsråd, Svea hovrätt

Anne Kuttenkeuler är född 1964. Jur. kand. 1989. Hon har tidigare varit rättssakkunnig i Finansdepartementet och rättssakkunnig och kansliråd i Justitiedepartementet. Numera är hon hovrättsråd tillika viceordförande på avdelning i Svea hovrätt.