Anna Ulfsdotter Forssell

Advokat och ägare, Ulfsdotter Law

Anna Ulfsdotter Forssell är advokat och grundare av Advokatfirman Ulfsdotter - Ulfsdotter Law. Firman är specialiserad inom det upphandlingsrättsliga området.

Anna biträder såväl leverantörer som upphandlande myndigheter/enheter i alla upphandlingsrelaterade frågor såsom strategiska frågor, upprättande av anbud eller förfrågningsunderlag, överprövningar och skadestånd. Anna har varit ombud för upphandlande myndigheter och enheter i ett stort antal rättsprocesser inom offentlig upphandling, varav flera i Högsta förvaltningsdomstolen och ett i EU-domstolen. Hon har även företrätt klienter i flera skadeståndsmål enligt lagen offentlig upphandling, varav ett i Högsta domstolen