Anna Ulfsdotter Forssell

Advokat, Delphi

Anna Ulfsdotter Forssell är advokat på den affärsjuridiska byrån Delphi, har arbetat inom offentlig upphandling under nästan 15 år och är ett renommerat namn inom området. Anna är ny Lexinoförfattare för LOU och har ambitionen att förvalta och bygga vidare på Eskil Nords rättsanalyser med förhoppningen om att tillföra en praktikers perspektiv. I Annas dagliga arbete med offentlig upphandling ligger fokus enligt henne främst på att applicera upphandlingsreglerna på ett sätt som är praktiskt användbart för en viss verksamhet.