Anna Singer

Professor

Anna Singer är född 1957. Jur.kand. 1984. Jur. dr 2001. Anna är professor i civilrätt, särskilt familjerätt vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Hennes forskning är inriktad på barns rätt i familj och samhälle. Hon är författare till flera böcker som rör barns rättigheter och arvsrätt. Hon har bl.a. varit expert i flera av senare års utredningar rörande lagstiftning på familjerättens område.

Rätt arv, 4 uppl. 2014 (tillsammans med Margareta Brattström); Barns rätt, 2017; Barnets bästa, 7 uppl. 2019. Karnov lagkommentarer till föräldrabalken, 1-3 kap., 9-19 (tillsammans med Margareta Brattström); lagen om genetisk integritet, kap 6-7.