Anna Liljenberg Gullesjö

Rådman

Anna Liljenberg Gullesjö är född 1968. Jur.kand. 1993 och hovrättsassessor 2001. Hon har varit revisionssekreterare, rättssakkunnig och kansliråd i Kulturdepartementet och i Statsrådsberedningen samt föredragande i Riksdagens näringsutskott. Hon är numera rådman i Stockholms tingsrätt.