Ann-Christine Lindeblad

Justitieråd

Ann-Christine Lindeblad är född 1954. Jur.kand. 1978. Hovrättsassessor 1989. Rådman i tingsrätt 1992. Lagman i tingsrätt 1999. Hon har deltagit i en rad utredningar inom Finansdepartementets område. Hon är ordförande i Brottsoffermyndighetens nämnd. Sedan 2002 är hon justitieråd i Högsta Domstolen.