Ann-Christine Halén

Obeståndsjurist

Ann-Christine Halén, född 1964, är obeståndsjurist och arbetar som konkursförvaltare på Ackordscentralen Syd, Malmö. Tidigare har hon arbetat på Skatteverket och där specialiserat sig på att utveckla statens roll som borgenär vid gränsöverskridande insolvensförfaranden.

Ann-Christine är författare till artikeln ”Huvudsakliga intressen” och ”driftställe” – nya begrepp inom insolvensrätten, Europarättslig Tidskrift, nr. 3 2003. Hon är medförfattare till Skatteverkets Handledning för borgenärsarbetet (2008).