Anders Norin

Rådman

Anders Norin är född 1966. Jur.kand. 1991. Hovrättsassessor 1996. Han har varit rättssakkunnig i Miljö- och inrikesdepartementen, föredragande i riksdagens lagutskott och valprövningsnämnd, sekreterare i 2005 års marknadsföringsutredning, revisionssekreterare och rådman vid Uppsala tingsrätt. Numera är han kammarsekreterare och chef för enheten för ledamotsadministration i Riksdagsförvaltningen samt avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden.