Anders Eriksson är född 1944. Jur.kand. 1968. Jur.dr h.c. 2005. Civilekonom 1969. Fil.kand. 1971. Hovrättsråd sedan 1986 och rättschef i Justitiedepartementet 1989-1994. Han har varit generaldirektör och chef för Säkerhetspolisen 1994-2000 och för Kammarkollegiet 2000-2006. Därefter har han varit ordförande i Registernämnden 2006-2007 och i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2008-2009.