Anders Eka

Justitieråd, Högsta domstolen

Anders Eka är född 1961. Jur.kand. 1987. Han har arbetat som rättssakkunnig i Justitiedepartementet, kanslichef i Svea hovrätt och byråchef hos Justitiekanslern samt tjänstgjorde under åren 2004-2008 som kanslichef och huvudsekreterare i Grundlagsutredningen. Han har varit chefsrådman i Stockholms tingsrätt, hovrättslagman i Svea hovrätt och lagman i Stockholms tingsrätt. Han är numera justitieråd i Högsta domstolen.