Anders Dölling

Senior rådgivare, Finansinspektionen

Anders Dölling är född 1971. Jur. kand 1996. Han har tidigare arbetat som bl.a. kansliråd i Regeringskansliet (1998-2006), nationell expert vid EU-kommissionen (2006-2008), konsumentråd på Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (2009-2010), enhetschef på Konsumentverket (2010-2012), föredragande i Riksdagens EU-nämnd (2012-2014) och bankjurist på Svenska Bankföreningen med ansvar för bl.a. frågor avseende konsumentlagstiftning (2014-2018).

Numera är han senior rådgivare på området Konsumentskydd på Finansinspektionen (sep 2018-). Anders Dölling är även extern föredragare i Valprövningsnämnden har och har tidigare varit extern föredragande i Allmänna reklamationsnämnden.