Anders Dölling

Bankjurist, Svenska Bankföreningen

Anders Dölling är född 1971. Jur.kand. 1996. Han har tidigare bl.a. arbetat som kansliråd i Regeringskansliet (1998-2006), nationell expert vid EU-kommissionen (2006-2008), konsumentråd på Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (2009-2010), enhetschef på Konsumentverket (2010-2012) och föredragande i Riksdagens EU-nämnd (2012-2014). Numera är han bankjurist på Svenska Bankföreningen med ansvar för bl.a. frågor avseende konsumentlagstiftning.