Anders Dahlsjö

F.d. fastighetsråd

Anders Dahlsjö är född 1944. Civilingenjör avd. Lantmäteri 1969. Han har arbetat inom Lantmäteriet på central, regional och lokal nivå (1969-1997), samt varit fastighetsråd i Svea hovrätt (1997-2009).

Anders Dahlsjö är medförfattare till boken Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper (2:a uppl. 2000) ,boken Fastighetsbildningslagen. En kommentar och boken Expropriationslagen. En kommentar (3:e uppl. 2010) alla utgivna på Norstedts Juridik. Han har även inom Lantmäteriet medverkat i framtagandet av ett flertal publikationer.