Anders Dahlsjö är född 1944. Civilingenjör avd. Lantmäteri 1969. Han har arbetat inom Lantmäteriet på central, regional och lokal nivå (1969-1997), samt varit fastighetsråd i Svea hovrätt (1997-2009).