Anders Bengtsson

Chefrådman

Anders Bengtsson är född 1952. Jur.kand. 1985. Kammarrättsassessor 1992. Han har varit bl.a. chefsjurist vid Länsstyrelsen i Malmöhus län, sekreterare i Miljöbalksutredningen och departementssekreterare i Miljödepartementet. Numera är han chefsrådman vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Ander är medlem av Esbo-konventionens implementerings kommitté.