Alexander R. Besher

Special Counsel

 

Alexander R. Besher, född 1980, forskar i civilrätt vid Stockholms universitet. Han är även verksam som Special Counsel vid Calissendorff Swarting Advokatbyrå i Stockholm.

Tidigare har han arbetat som bolagsjurist och chefsjurist och har erfarenhet från arbete vid Finansinspektionen. Alexander har processerfarenhet från både förvaltnings- och allmänna domstolar, även Högsta domstolen.

Han har sedan 2014 varit lärare vid Stockholms universitet och håller kontinuerligt föredrag och utbildningar för företag och myndigheter. Han har medverkat som författare i artiklar och böcker, bl a VD:s roll i försäkringsföretag, JT Nr 2 2015/16, "Rättskällor: en introduktion i kritiskt tänkande" (Norstedts Juridik, 2018), "Managing Hybrid Organizations" (Palgrave Macmillan, 2018). Han har även skrivit en monografi om företagsstyrning som publiceras inom kort.

Alexander kommenterar Försäkringsrörelselagen (SFS 2010:2043) i Karnov.