Alexander Nilsson

Rättssakkunnig

Alexander Nilsson är född 1979. Jur. kand. 2006. Assessor i Svea hovrätt 2015. Han har bl.a. varit justitiesekreterare i Högsta domstolen och sekreterare i 2016 års sjölagsutredning. Numera är han rättssakkunnig i Justitiedepartementet.