Företagares möjlighet till skuldsanering

Efter att både OECD och EU uppmärksammat att bl.a. Sverige borde förbättra situationen för seriösa entreprenörer genom att erbjuda en andra chans efter misslyckande, så har en ny skuldsaneringslag tagits fram. Enligt den nya skuldsaneringslagen kan F-skuldsanering beviljas både aktiva företagare och företagare som avslutat sin verksamhet. I denna krönika beskriver Lexino författarna Nils-Bertil Morgell och Fredrik Benndorf den nya lagstiftningen.

  • Vilka förutsättningar krävs för att ett företag ska kunna få skuldsanering?

  • Hur stort är behovet av skuldsanering för företag?

Att starta och driva ett företag innebär ett risktagande och det finns alltid en viss fara för att satsningen inte går som planerat.
Nils-Bertil Morgell och Fredrik Benndorf