Den nya visselblåsarlagen
— en falsk trygghet?

Om man inte läser lagstiftningen noga kan man få för sig att det nu kommit ett skydd för visselblåsare. Men det är ingen visselblåsarlag egentligen - reglerna anger inte när man har rätt att visselblåsa, de ger ett skydd mot repressalier.

Det viktiga är inte vilket system man väljer utan att man tar frågorna på allvar och har rätt rutiner och resurser. Det är viktigt att det inte bara blir en svart låda.
Fredrik Dahl