Dataskyddsförordningen
— så förbereder du dig

Den 25 maj 2018 trädde GDPR i kraft. Undersökningar visar att företag är dåligt förberedda för förändringarna på dataskyddsområdet.

Denna artikel tar upp de viktigaste punkter som ditt företag bör tänka på.

Experternas råd - viktigaste åtgärderna att vidta: Se över vem som ”äger” frågan internt och avsätt resurser
Caroline Olstedt Carlström