Bolagsjuristens 6 största utmaningar

Arbetssituationen för bolagsjurister ser annorlunda ut än för advokater och affärsjurister. Bolagsjuristerna har många dagliga utmaningar som bland annat är förknippade med att juristrollen blir allt mer komplex i takt med ökad internationalisering, och den snabba digitala utvecklingen som pågår i vår omvärld.