Specialstraffrätten - En kommentar

Av
Specialstraffrätten - En kommentar
Ca 686 kr exkl. moms

Specialstraffrätten - En kommentar innehåller Lexinokommentarerna till det som brukar ses som specialstraffrättens kärna (de särskilda strafflagarna om trafikbrott, narkotikabrott, skattebrott och smuggling) och därutöver finansieringslagen, bidragsbrottslagen och lagen om penningtvättsbrott. 

Ambitionen har varit att åstadkomma en användarvänlig kommentar i vilken det – med hjälp av en enkel men tydlig rubriksättning – ska vara lätt att finna fram till den fråga man önskar läsa mer om. Till skillnad från traditionella lagkommentarer har vi strävat efter att inte tynga texterna med information om en bestämmelses historia i annat fall än då detta krävs för att man ska förstå det nuvarande rättsläget.

Lexinokommentarerna ska vara lätta att använda också under tidspress. Det är inte fel att säga att de är utformade med tanke på behoven i det praktiska rättslivet.

 

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Upplaga 1
Sidor 442
ISBN 978-91-7610-680-8

Författare