Mervärdesskattedirektivet - en kommentar

Av
Mervärdesskattedirektivet - en kommentar
Ca 1.595 kr exkl. moms

Mervärdesskattedirektivet är utgångspunkt för förståelse av rättsläget såväl i Sverige som i andra medlemsstater. Bedömningen av varje mervärdesskatterättslig fråga måste ta sin början i EU:s direktiv. Dess innehåll krävs för klarläggande av innebörden i nationell mervärdesskatterätt.

Björn Westbergs kommentar - som bygger på svensk juridisk tradition genom sin djupgående analys - är nydanande genom att utgå från kärnan i mervärdesskatterätten - EU:s direktiv

Författaren analyserar och beaktar, utöver samtliga rättsfall från EG-domstolen som direkt berör Mervärdesskattedirektivet, även sådana som gäller grundläggande EG-rättsliga principer och andra rättsområden av betydelse för tolkningen av mervärdesskatterätten. Denna volym kommer att följas upp med en motsvarande avseende den svenska mervärdesskattelagen.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Upplaga 1
Sidor
ISBN 9789176102923

Författare