Kriminalisering

Av
Kriminalisering
Ca 387,00 kr exkl. moms
Enligt en utbredd uppfattning råder ett tillstånd av “överkriminalisering”. Denna bok är skriven av Claes Lernestedt och behandlar kriminalisering, med tonvikt på förutsättningar för en restriktiv användning. I en historisk redogörelse beskrivs övergripande förändringar i fråga om de intressen som beretts straffrättsligt skydd, tekniker för utformning av straffbud, samt synen på vem brottet som företeelse riktar sig mot: brottsoffer eller gemenskap? I en bakgrund diskuteras bland annat om några begränsningar av kriminaliseringsanvändningen kan sägas följa ur samhällsfördrags- och demokratiteori, samt redogörs för relationerna mellan några för bokens frågeställning viktiga aktörer: politikern, experten, befolkningen och media. En central fråga är hur mycket makt helheten bör ha över delen, individen.

En första fråga för huvudundersökningen är var i det kriminaliserade området problemen är lokaliserade. Utifrån en genomgång av doktrinär kritik formuleras fyra större problemområden: “Intresse”, “Skada”, “Förstadier” och “Effektivitet. En andra fråga är hur kriminaliseringsanvändningen bör begränsas. Vid respektive problemområde granskas en eller flera begränsande principer, framförda från kritisk doktrin. Problemområden och principer ställs mot svensk straffrätt och relateras till europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Såväl klassiska som moderna problem behandlas. Klassiska problem är exempelvis paternalism, uppdelningen privat-offentligt och skyddet för samhälleliga moralföreställningar. Bland de moderna problemen kan nämnas ett ökat straffbeläggande av både materiella och formella “förstadier” samt vissa miljöstraffrättsliga frågor.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Upplaga 1
Sidor 390
ISBN 9789176785225

Författare