Karnov bokverk 2016/17

Av
Karnov bokverk 2016/17
Ca 9.925 kr exkl. moms
Ny upplaga av Karnov bokverk - Svensk lagsamling med kommentarer

Karnov bokverk 2016/17 är ett stort juridiskt uppslagsverk i vilket lagar och andra författningar kommenteras. Verket gör det möjligt att snabbt finna lösningen på juridiska frågor och problem. Kravet på effektivitet i arbetet hos domstolar och myndigheter, på advokatbyråer, inom näringslivet och i organisationsväsendet har ständigt ökat under de senaste decennierna. Karnov är avsett att täcka behovet av ett hjälpmedel som ger svar på vanliga tolknings- och tillämpningsfrågor. Är problemet av mera komplicerat slag ger Karnov upplysning om förarbeten, rättsfall, lagkommentarer eller vetenskapliga verk som bör konsulteras för vidare studier.

I årets upplaga kommenteras totalt 745 gällande författningar. Nya författningar som finns kommenterade i denna utgåva är bland andra lag (2014:836) om näringsförbud, åklagardatalag (2015:433), läkemedelslag (2015:315), tullag (2016:253) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Författare: Bertil Bengtsson, Peter Borgström, Mikael Jeppsson, Louise Jonshammar, Anders Norin, Per Samuelsson, Hases Per Sjöblom, Ebba Sverne Arvill m.fl.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Upplaga 21
Sidor
ISBN 9789176105399

Författare