Karnov bokverk 2015/16

Av
Karnov bokverk 2015/16
Ca 3.740 kr exkl. moms
KAMPANJERBJUDANDE!

Karnovs klassiska lagkommentar fyller 20 år

Karnov bokverk 2015/16 är ett stort juridiskt uppslagsverk i vilket lagar och andra författningar kommenteras. Verket gör det möjligt att snabbt finna lösningen på juridiska frågor och problem. Kravet på effektivitet i arbetet hos domstolar och myndigheter, på advokatbyråer, inom näringslivet och i organisationsväsendet har ständigt ökat under de senaste decennierna. Karnov är avsett att täcka behovet av ett hjälpmedel som ger svar på vanliga tolknings- och tillämpningsfrågor. Är problemet av mera komplicerat slag ger Karnov upplysning om förarbeten, rättsfall, lagkommentarer eller vetenskapliga verk som bör konsulteras för vidare studier.

I år ges bokverket ut i ny och mer lättöverskådlig layout.

Av: Lars Afrell, Petter Asp, Annica Axén Linderl, Ingela Fridström, Göran Håkansson, Gunnel Lindberg, Mikael Mellqvist, Björn Westberg m.fl.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Upplaga 20
Sidor
ISBN 9789176105290

Författare